Organik Tarım

Gökçeada, anakara ile bağlantısının olmaması nedeniyle ekolojik yapısını korumuş, ülkemizde organik tarım uygulamaları için en uygun bölgelerdendir.

 

 

 

  Organik üretim temelde bitkisel ve hayvansal üretim sürecine müdahale etmeyen, bitki ve hayvanların doğal gelişimine izin veren, hayvan refahını ön planda tutan, doğayı korumayı öncelikli sayan üretim şeklidir.

  Kimyasal olarak üretilmiş tarım ilacı,  antibiyotik,  gübre, hormon ve genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) kullanımı kesinlikle yasaktır. Çiftliğimizde hayvanlarımızın sağlığı ve gıda güvenliğine verdiğimiz önem ile (küflerin neden olduğu kanserojen yapıdaki mikotoksinlerin oluşmaması için) yemlerimizde küflü veya bozuk içerik yer almaz.
  Organik hayvancılıkta hayvan refahı esastır. Konvansiyonel süt işletmelerinde kullanılan fabrika yemleri ve yem katkı maddeleri ile hayvan başına günlük ortalama süt verimi 35-40kg seviyelerindedir. Yüksek süt verimi hayvanların yorulması ve yıpranmasına bağlı olarak hastalıkların artmasına ve yaşam sürelerinin kısalmasına neden olmaktadır. Elta-Ada çiftliğinde gülük süt ortalaması 25kg’dır. İneklerimiz “süt kölesi” değildir.  Bahar aylarında sürekli meraya ek olarak organik olarak üretilmiş kuru ot, silaj ve tane yemlerle beslenmektedir. Antibiyotik-hormon kullanımı yoktur. Buzağılarımız 3 ay boyunca günlük 5 kg annelerinin sütü ile beslenmektedir.    

 

  Dünyada kabul edilen organik hayvancılık standartlarına göre bitkisel üretim alanları ve taşıma kapasiteleri hayvansal üretime uygun olmalıdır. Bununla beraber bitkisel üretimde kimyasal gübre kullanımı söz konusu olmadığından, çiftlik gübresi döngüsünün sağlanabilmesi için bitkisel üretim alanıyla hayvan sayısı dengeli olmalıdır.

  AB Organik Tarım Yönetmeliğinde; “Organik hayvansal üretim yapan üreticilerin hayvan beslemede kullandığı yemin en az % 50’sini kendi arazisinde üretmesi veya arazisi yoksa aynı bölgede kiraladığı organik sertifikalı arazilerde sözleşmeli olarak üretmesi gerekmektedir.” ibaresi yer almaktadır.

  ELTA-Ada İşletmesinde bulunan hayvanların tüm yem ihtiyacı çiftlik arazilerinde yetiştirilmektedir. Türkiye ve AB Organik Tarım Yönetmeliklerine uygun üretim yapıldığı belgelenmiştir.  

  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı “Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası”: Çiftliğimizde yetiştirilen ineklerde Tüberküloz ve Brucella hastalıklarının bulunmadığını tescil eder.  2010 yılından itibaren her altı ayda bir tüm hayvanların kan örnekleri Tarım Bakanlığı laboratuarlarında kontrol edilmiş ve arilik belgesi onaylanmıştır. Elta-Ada Çanakkale’de bu standarda sahip tek işletmedir.